Vastgoedkantoor in Gascogne. Verkoop, verhuur en expertise.
Twee filialen in de Gers en de Hautes-Pyrénéeën.
Een drietalig internationaal team (Frans-Engels-Nederlands): allenvastgoedprofessionals.
Internationaalmakelaarskantoor in Occitanië in de Gers en Hautes-Pyrénées.

Gespecialiseerd in transacties, evaluaties en verhuur, Compass Immobilier iseenvastgoedkantoor,zowelinternationaalalslokaal. Het hoofdkantoor van onsagentschapgeographischgelegen, bevindtzich te Castéra-Verduzan, en onssecundairkantoorligt in Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées).Met onzesterkelokaleaanwezigheidgedurende de velejarenheen, verkopenwijallesoortenonroerendegoederenin Gascogne. Dankzij onze ervaring en erkendeprofessionelevaardighedenvoerenwijvastgoedtransactiesuitin alleprijsklassen. Compass Immobilier steltter beschikkingaaniedereklant de deskundigheid van alleleden van zijndynamisch en gekwalificeerd team.Onze FAVORIETE PANDEN

Getuigenissen van - Compass Immobilier